Smakelijk Duurzame Stad

Een eenmalig magazine voor gemeente­besturen, aangeboden door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, een magazine over gemeentelijke ‘voedselstrategie’, over ‘stadslandbouw’, ‘voedselparken’, moestuinen, streekproducten, en over voorlichting op scholen.

Magazine :: Website :: App

 


Allround :: Magazine & Website & App

Magazine ::
Smakelijk Duurzame Stad

Een royaal A4plus magazine volgens de regels van de Rijksoverheid. De lettertypes, kleurpalet, vlakverdelingen en type beeld materiaal staan in een omvangrijke Rijks huisstijl gids. De uitdaging om de huisstijl gids te eren en toch een 'eigen' identiteit neer te zetten.
Via de link is een digitale versie van het magazine te openen. Download hier de pdf.

 

Website :: 
www.smakelijkduurzamestad.nl

Het magazine werd ondersteund door een inmiddels vereenvoudigde website waar men meer informatie kon vinden over bijv de wethoudersconferentie. Later is de website voortgezet tot een platform voor het laatste nieuws en publicaties.

 

iPad App :: 
Smakelijk Duurzame Stad

Mede om snelle en laagdrempelige manier van informatie aanbieden, werd er een app versie van het magazine gemaakt. Deze app heeft een basis in InDesign, door middel van diverse plugins (als ook orientatie- en formaat aanpassingen) is dan een app te realiseren. Om de app te downloaden is in iPad en Apple account nodig. 


Beter bekijken? Klik op de afbeeldingen hieronder.